وبلاگ محمد قربانی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رسانم نمرات در سایت دانشگاه مربوطه درج شد ه است

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت2:15توسط قربانی | |


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند آخرین مهلت ارسال تحقیقات دانشجویی 15 خرداد می باشد و بدیهی است به تحقیقاتی که بعد از این تاریخ ارسال شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .


آدرس جی میل : drgholshani@gmail.com

+نوشته شده در دوشنبه ششم خرداد 1392ساعت1:12توسط قربانی | |


سوالات درس « انقلاب اسلامی ایران » - خرداد 1392

 1)      ضمن تعریف مفهوم انقلاب (یکی از تعاریف چهارگانه) ، گونه های مختلف آن را برشمرده و هرکدام را تشریح نمائید.

2)      ضمن برشماری خصوصیات انقلاب ها ، تفاوت انقلاب را با دیگر مفاهیم مشابه اجتماعی را روشن فرمائید .

3)      شرایط اجتماعی و بسترهای روان شناختی پیدایی انقلاب را تبیین نمائید .

4)      ضمن بررسی وضعیت ایران در قرن نوزدهم ، دو الگوی شبه ترقی غربگرا و تعالی اسلامی را تبیین فرمائید .

5)      کارکرد الگوی شبه ترقی غربگرا را در دو دوره رضاخان و محمدرضا پهلوی را تشریح نمائید .

6)      فرآیند تکامل الگوی پیشرفت و تعالی اسلامی را در دوره پهلوی (رضاخان و محمدرضا ) توضیح دهید .

7)      سه نظریه تدا اسکاچپول ( نظریه دولت تحصیلدار ) ، جیمز دیویس ( نظریه توقعات فزاینده )  و میشل فوکو   ( نظریه فرهنگی انقلاب ) را بر انقلاب اسلامی کاربست داده و هرکدام را به اختصار نقد نمائید .

8)      احزاب و جریان های فکری در آستانه انقلاب را برشمرده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید.

9)      دستاوردهای انقلاب اسلامی را در سطح داخلی و در سطح نظام بین الملل بیان فرمائید .

10)   ضمن تبیین مفهوم جنگ نرم ، به چهار مورد از تاکتیک های جنگ نرم اشاره کرده و هر کدام به اختصار توضیح دهید.

11)   چالش های پیش روی انقلاب اسلامی را در دو حوزه داخلی و بین الملل بیان فرمائید .

12)   بر اساس قواعد عقلانی « رجوع جاهل به عالم » و « تنزل تدریجی» نظریه ولایت فقیه را  اثبات فرمایید.

نکته : پنج سوال تشریحی داده خواهد شد که به اختیار به چهار سوال آن پاسخ داده خواهد شد .

 

+نوشته شده در دوشنبه نهم اردیبهشت 1392ساعت10:55توسط قربانی | |

مصاحبه با شبکه جهانی سحر فرانسه پیرامون اخراج منافقین از عراق

اینجا را کلیک کنید .

+نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392ساعت20:4توسط قربانی | |